Materiały dostępne na stronie nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, wprowadzane do obrotu, ponownie publikowane, ściągane, zamieszczane ani transmitowane w żaden sposób bez uprzedniej zgody Pana Pawła Klatta. Korzystając ze Strony lub dostępu do niej użytkownik nie nabywa do niej tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej; wszelkie prawa własności i inne prawa do strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością Konstrukcje Aluminiowe KLATT – Paweł Klatt. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Konstrukcje Aluminiowe KLATT – Paweł Klatt nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutek korzystania jakikolwiek materiałów zawartych na niniejszej stronie lub spowodowanych wirusem komputerowym lub awarią łącza. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane bez żadnej gwarancji. Konstrukcje Aluminiowe KLATT nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niedbalstwa ani wszelkich wyraźnych lub dorozumianych zapewnień.

Konstrukcje Aluminiowe KLATT nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, że treść strony będzie prawidłowa, ścisła i wiarygodna, ani że niniejsza strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana są wolne od wirusów lub innych czynników szkodliwych. Pełne koszty niezbędnego serwisu, naprawy lub korekty ponosi użytkownik (nie zaś Jerzy Klatt).

Informacja o przetwarzaniu danych: 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez dokonania zmian w ramach ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, laptop, tablet, smartfon), a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki “cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzystał ostatnio użytkownik i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Konstrukcje Aluminiowe KLATT – Paweł Klatt z siedzibą ul. Jodłowa 28, Bogucin k/Poznania, 62-006 Kobylnica, posiadająca numer NIP: 972-048-91-81

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, są Użytkownicy my zaś przetwarzamy te dane w ich imieniu i wyłącznie na ich udokumentowane polecenie, a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

Cel przetwarzania:

Świadczenie usług oraz marketing bezpośredni.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych czynności, mogą to być:

 1. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. zgoda wyrażona w Aplikacji – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celach:
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. analitycznych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili, lecz  przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku uznania przez Użytkownika, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć skargę do organu nadzorczego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W celu skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zasięgnięcia informacji związanych z naszą Polityką prywatności prosimy o kontakt  na adres e-mail: klatt@klatt.pl